PHIM TRẮNG CÁCH ĐIỆN

PHIM TRẮNG CÁCH ĐIỆN

Đánh giá chất lượng:
5/5

Phân loại :

  • Phim trắng bóng 2 mặt cách điện   Độ dày: 0.20-0.25-0.30
  • Phim trắng xù 1 mặt cách điện     Độ dày: 0.20-0.25-0.30
  • Phim trắng xù 2 mặt cách điện Độ dày: 0.15-0.20-0.25-0.30
Chi tiết sản phẩm

Mô tả chi tiết

Khả năng chịu nhiệt: 130 độ C

Ứng dụng:  Là loại phim cách điện có tính điện môi tốt, thích hợp dùng làm khe cách điện, cách điện pha, cách nhiệt lót trong động cơ điện, bọc cách nhiệt cho cuộn dây và cáp, cách nhiệt trong motor.

Độ rộng tiêu chuẩn: 1000 mm (1 mét) (hoặc cắt theo yêu cầu của Quý khách).

Số lượng tối thiểu: Số lượng cắt theo yêu cầu của khách hàng

Sản phẩm liên quan
GIẤY HỒNG XÙ 2 MẶT CÁCH ĐIỆN
Độ dày (mm) : 0.20-0.25-0.30
GIẤY XANH CÁCH PHA
Độ dày (mm) : 0.15-0.20-0.25-0.30