GEN CÁCH ĐIỆN

GEN SỢI THỦY TINH CÁCH ĐIỆN
Là loại gen sợi có khả năng chống cháy...