VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN

BĂNG VẢI SỢI THỦY TINH CÁCH ĐIỆN
Băng vải cách điện sợi thủy tinh được dệt...
GEN SỢI THỦY TINH CÁCH ĐIỆN
Là loại gen sợi có khả năng chống cháy...
GIẤY HỒNG XÙ 2 MẶT CÁCH ĐIỆN
Độ dày (mm) : 0.20-0.25-0.30
GIẤY XANH CÁCH PHA
Độ dày (mm) : 0.15-0.20-0.25-0.30
PHIM TRẮNG CÁCH ĐIỆN
Phân loại : Phim trắng bóng 2 mặt cách...